αέρας

This crossword was created by ευνίκη τοκατλή

1       2
         
  3 4 5        
               
     
     
  6 7         8    
                   
    9              
                   
         
         
10               11          
                           
       
       
      12          
                 
    13 14        
               
        15
         
  16        
           
  17                    
                       
       
       
    18 19            
                   
20                 21    
                       
       
       
  22                          
                             
   
   
23                  
                   

οριζόντια

1. ο αέρας είναι .............αερίων

4. έτσι λέγονται τα υλικά που περιέχουν αέρα

7. μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στα εργοστάσια για να μειώσουμε τη ρύπανση

9. περιέχονται κι αυτοί στον αέρα και μπορούμε να τους δούμε έξω από ένα ποτήρι με πάγο

10. η γεύση του αέρα..........

11. το αέριο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία στον αέρα

12. έτσι λέγεται το τμήμα της σύριγγας που πιέζουμε

14. το αέριο της ατμόσφαιρας που μας προστατεύει από τη βλαβερή ακτινοβολία του αέρα

17. πηγές μόλυνσης του αέρα

19. μέσα............. μεταφοράς λέμε αυτά που βοηθούν και στη μείωση της ρύπανσης του αέρα

20. το σύνολο του αέρα που βρίσκεται γύρω από τη γη

22. είδος εργοστασίων ηλεκτρισμού που ρυπαίνουν τον αέρα

23. ιδιότητα του αέρα

κάθετα

2. το χρώμα του αέρα........

3. τις παρατηρώ σε ένα ποτήρι νερό, που το αφήνω σε ηλιόλουστο μέρος

5. έτσι ονομάζουμε τον χώρο που καταλαμβάνει ο αέρας

6. εργοστάια ηλεκτρισμού που δεν ρυπαίνουν τον αέρα

8. πηγές μόλυνσης του αέρα

10. η μυρωδιά του αέρα...........

13. έτσι λέγονται με μια λέξη οι ουσίες που μολύνουν τον αέρα

15. κι άλλη ιδιότητα του αέρα

16. το αέριο που βοηθά την καύση

18. τον καταλαμβάνει ο αέρας

21. είναι απαραίτητος για τη ζωή μας


 

This crossword puzzle was created by ευνίκη τοκατλή