ΦΩΣ

This crossword was created by ΕΥΝΙΚΗ ΤΟΚΑΤΛΗ

1 2 3 4
       
    5           6  
                   
         
         
      7          
                 
    8    
         
  9         10  
               
      11      
             
12     13          
                 
      14                
                       
15                  
                   
      16           17      
                         
         
         
  18      
         
  19       20      
                 
21                
                 
     
     
   
   
   
   
 
 
22                
                 
 
 

οριζόντια

5. ........ φωτεινή πηγή ονομάζεται αυτή που κατασκευάζει ο άνθρωπος

7. υπάρχει και τέτοιο ρολόι

9. και από αυτό εξαρτάται η διαφάνεια ενός διαφανούς σώματος

11. την σχηματίζουν όλα τα αδιαφανεί σώματα που φωτίζονται

12. ετερόφωτο σώμα που γυρίζει γύρω από τη γη

14. αυτό το σώμα δεν αφήνει το φως να περνάει από μέσα του

15. δανείζονται το φως από άλλα σώματα

16. έτσι διαδίδεται το φως

18. χάρη σ΄ αυτό βλέπουμε

19. αυτό το σώμα αφήνει το φως να περνάει από μέσα του

21. φως που δημιουργείται ανάμεσα στα σύννεφα

22. κάθεφωτεινή πηγή παράγει εκτός από φωτεινή ενέργεια και αυτή τη μορφή ενέργειας

κάθετα

1. είναι και η γη

2. κι από αυτήν εξαρτάται το μέγεθος της σκιάς

3. κι από αυτήν εξαρτάται το μέγεθος της σκιάς

4. από αυτόν δανείζεται το φως της, η σελήνη

6. αυτό το σώμα αφήνει ένα μέρος μόνο του φωτός, να περνάει από μέσα του

8. είναι και η σελήνη

10. η έλλειψη φωτός

13. ενέργεια που χρησιμοποιούν πολλές τεχνητές πηγές ώστε να την μετατρέψουν σε φωτεινή

17. είναι και ο ήλιος

20. έχουν δικό τους φως


 

This crossword puzzle was created by ΕΥΝΙΚΗ ΤΟΚΑΤΛΗ