οριζόντιος διαμελισμός και σύνορα της Ελλάδας

This crossword was created by ΕΥΝΙΚΗ ΤΟΚΑΤΛΗ

1 2       3  
             
    4
     
5                    
                     
    6  
       
  7      
         
8                
                 
         
         
    9      
           
    10 11                  
                         
       
       
       
       
12 13                  
                     
14            
             
    15 16    
           
  17   18
       
  19     20     21  
                 
      22    
           
        23          
                   
           
           
24                      
                       
  25                    
                       
       
       
 
 

οριζόντια

2. είναι το στενό της Κορίνθου

5. Τα νησιά της Ελλάδας αποτελούν τη ....Ελλάδα.

8. το όνομα της ηπείρου στην οοποία ανήκει η Ελλάδα

11. Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι ξηράς βουτηγμένο στη θάλασσα, δηλαδή είναι μια....

13. ο χερσαίος κορμός της Ελλάδας αποτελεί την ....Ελλάδα.

14. εκεί χτίζονται οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

15. το όνομα της ηπείρου που βρίσκεται ανατολικά της Ελλάδας

19. το πέλαγος της Ελλάδας με τα περισσότερα νησιά

23. το όνομα της ηπείρου που βρίσκεται νότια της Ελλάδας

24. Έτσι λέγεται το λιμάνι που εξυπηρετεί μια κοντινή πόλη, που δεν έχει λιμάνι

25. Έτσι ονομάζουν την Ελλάδα επειδή ενώνει τρεις ηπείρους

κάθετα

1. η Θάλασσα από την οποία βρέχεται η Ελλάδα

3. ...... διαμελισμό έτσι λέμε το σύνολο των ακτών, των κόλπων των χερσονήσων κ.λ.π. μιας χώρας.

4. έτσι ονομάζεται αυτή η ομάδα νησιών, επειδή βρίσκονται κυκλικά γύρω από τη Δήλο

6. έτσι ονομάζονται τα νησιά του Ιονίου Πελάγους

7. σ' αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα ανήκει η Ρόδος

9. το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας

10. Σ' αυτά τα σύνορά της η χώρα μας δεν βρέχεται από θάλασσα

12. το πέλαγος που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία

16. νησιά διάσπαρτα στο Αιγαίο

17. το πέλαγος που βρίσκεται νότια της Κρήτης

18. το όνομα της χερσονήσου στην οποία ανήκει η Ελλάδα

20. τα νησιά μας είναι απομεινάρια αυτής της αρχαίας στεριάς

21. είναι το στενό του Ευρίπου

22. η νοητή γραμμή που χωρίζει μια χώρα από μια άλλη


 

This crossword puzzle was created by ΕΥΝΙΚΗ ΤΟΚΑΤΛΗ