ηλεκτρισμός

This crossword was created by Ευνίκη Τοκατλή

1
 
  2   3                  
                         
   
   
  4         5
             
      6 7
         
         
         
         
         
  8 9                        
                             
10                      
                       
           
           
         
         
11 12                   13
                       
       
       
14             15          
                         
       
       
16      
       
    17                
                     
      18      
             
    19                
                     
     
     
   
   
   
   
20          
           

οριζόντια

2. σύντομη διαδρομή του ρεύματος που είναι επικίνδυνη

4. μικροσκοπικά σωματίδια από τα οποία αποτελούνται όλα τα σώματα

9. αυτό παθαίνουμε αν έρθουμε σε επαφή με μεγάλη ποσότητα ρεύματος

10. εκεί βρίσκονται τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια

12. ενέργεια που πήρε το όνομά της από το "ηλεκτρον"

14. όταν το κύκλωμα δεν διαρρέεται από ρεύμα λέγεται ...

15. δυο τέτοιες έχει το λαμπάκι

17. πηγή ηλεκτρισμού που χρησιμοποιούμε στα πειράματά μας

18. ... είναι ο αριθμός των πρωτονίων και των ηλεκτρονίων σε ένα σώμα.

19. δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο

20. υλικό που επιτρέπει τη ροή ρεύματος

κάθετα

1. από αυτό το υλικό περιβάλλεται η ασφάλεια

3. από αυτό αποτελείται σε μεγάλο βαθμό το σώμα μας και έτσι επιτρέπει τη ροή του ρεύματος

5. υλικό που αντέχει στις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες και χρησιμοποιείται στις λάμπες

6. αποτελείται από μια μπαταρία, καλώδια και λάμπα

7. άταν το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα λέγεται...

8. μπαίνει στον κεντρικό πίνακα για να προστατεύει από ηλεκτρικές βλάβες

9. έχουν αρνητικό φορτίο

11. μας βοηθά να ανοίγουμε και να κλείνουμε εύκολα το κύκλωμα

13. είδος ηλεκτρισμού που αναπτύσεται ανάμεσα σε καλαμάκια που τρίψαμε

16. έχουν θετικό φορτίο

17. υλικό που δεν επιτρέπει τη ροή ρεύματος


 

This crossword puzzle was created by Ευνίκη Τοκατλή