πάσχα

 

1
 
  2
   
   
   
3 4    
       
5                  
                   
       
       
    6    
         
7     8            
                   
9 10     11            
                     
    12          
               
        13
         
14         15       16                
                                   
         
         
  17                
                   
     
     
18          
           
19              
               
 
 
 
 
20          
           
 
 
 
 
 
 

οριζόντια

5. τη γέρνει συνήθως η νονά

7. το κρατάμε αναμμένο το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής

11. τον ανάστησε ο Χριστός το Σάββατο πριν την Ανάσταση

12. το ψήνουμε το Πάσχα

14. λουλούδι με το όνομα της γιορτής

16. γλυκίσματα που ψήνουμε το Πάσχα

17. ο τόπος του σταυρικού μαρτυρίου

18. η μεγαλύτερη κινητή γιορτή

19. τη Μεγάλη Πέμπτη γίνεται η αναπαράσταση στην εκκλησία

20. έτσι ονομάζεται η εβδομάδα πριν την ανάσταση

κάθετα

1. μ' αυτά στολίζουμε την εκκλησία

2. κάνουμε την περιφορά του

3. η Κυριακή πριν την Κυριακή της Ανάστασης

4. προδότης

6. είπε <νίπτω τας χείρας μου>

8. το παίρνουμε το βράδυ της Ανάστασης (δυο λέξεις)

9. μυστικός........ τον θυμόμαστε τη Μεγάλη Τρίτη

10. τα βάφουμε κόκκινα

13. ευχή που αντικαθιστά το καλημέρα (δυο λέξεις)

15. ξενόφερτο ζωάκι σύμβολο του Πάσχα