εποχή σταυροφοριών

 

1             2        
                       
 
 
 
 
3                  
                   
 
 
4   5        
             
    6
     
   
   
7 8             9  
                   
       
       
10     11             12
                     
           
           
13                          
                           
         
         
       
       
    14                   15  
                           
         
         
         
         
16                    
                     
   
   

οριζόντια

1. τέτοιος ήταν δυστυχώς ο στρατός του Βυζαντίου

3. με αυτούς φιλονικούσαν οι στρατιωτικοί κι έτσι εξασθένησε ακόμη περισσότερο το Βυζαντινό κράτος.

4. στα χέρια τους συγκεντρώθηκε σιγά σιγά όλη η εξουσία.

8. το όνομα της δυναστείας του Αλέξιου του Α΄.

11. Θεόδωρος .... αυτός τελευταίος είχε στεφθεί αυτοκράτορας πριν από την κατάληψη της Πόλης.

13. αυτοί κυβέρνησαν ένα από τα δεσποτάτα.

14. περιοχή στην οποία δημιουργήθηκε μια από τις Βυζαντινές Αυτοκρατορίες.

16. εκεί έγινε η μάχη το 1071.

κάθετα

2. το όνομα του αυτοκράτορα Διογένη.

5. αντίπαλος λαός που κατέβηκε από το Βορά και είχαν ισχυρό στόλο.

6. ένα δεσποτάτο

7. νόμος που κατάργησαν οι διάδοχοι του Βασίλειου Β΄

9. εκστρατείες που οργάνωσε ο Πάπας.

10. τέτοια προνόμια παραχωρούσαν οι Βυζαντινοί

12. ονομασία των Τούρκων που ήρθαν από τα βάθη της Περσίας

15. πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου.


 

!