Βυζάντιο η αρχή

This crossword was created by ευνίκη τοκατλή

1
 
 
 
2  
   
  3               4 5
                     
        6
         
    7      
           
           
           
  8   9                
                       
10                    
                     
    11        
             
           
           
         
         
  12        
           
  13                
                   
14                          
                           
           
           
       
       
       
       
15            
             
 
 

οριζόντια

3. Απ' έξω και ...........φράση των Βυζαντινών, που τη λέμε και σήμερα

9. Αυτοκράτορας που ονομάστηκε και παραβάτης επειδή επιχείρησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία.

10. Αυτός ο γιος ανέλαβε το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας.

13. Αυτοκράτειρα Ελληνικής καταγωγής

14. Έτσι ονομάστηκε το σύστημα διακυβέρνησης που διαιρούσε την ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε 4 τμήματα.

15. Σπουδαία θέση στην εκπαίδευση των παιδιών του Βυζαντίου είχε και η ........

κάθετα

1. Ποταμός στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας που δεχόταν συχνές επιθέσεις.

2. Αυτός ο γιος ανέλαβε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας.

4. Το να μπορείς να πιστεύεις ελεύθερα σε όποια θρησκεία θέλεις.

5. Έτσι ονομαζόταν η αρχαία αποικία των Μεγαρέων στην οποία χτίστηκε η νέα πρωτεύουσα.

6. Έδωσε το όνομά του στη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

7. Η θρησκεία των κατοίκων του ανατολικού τμήματος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

8. Αυτός ο αυτοκράτορας χώρισε την αυτοκρατορία σε 4 τμήματα.

11. Αυτοκράτορας που χώρισε την αυτοκρατορία στα δυο.

12. Ποταμός στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας που δεχόταν συχνά επιθέσεις.


 

This crossword puzzle was created by ευνίκη τοκατλή