Βυζάντιο και γειτονικοί λαοί

This crossword was created by Ευνίκη

1 2       3      
                 
4          
           
  5                       6    
                               
7                 8
                   
    9   10          
                   
         
         
11   12           13   14      
                           
  15 16                  
                       
           
           
  17                 18            
                                 
    19        
             
20         21 22                    
                                 
    23     24            
                       
       
       
25 26              
                 
       
       
      27        
               
  28       29
           
        30            
                     
    31    
         
        32
         
33                     34
                       
      35                    
                           
           
           
  36   37                 38
                         
39                      
                       
           
           
40             41                          
                                         
42                    
                     
     
     

οριζόντια

2. ποταμός, βόρειο σύνορο της αυτοκρατορίας

4. αυτός συνεργάστηκε με τον πατριάρχη, όταν η πόλη έμεινε αφρούρητη από στρατό

5. μέθοδος διπλωματίας που εφάρμοσαν οι Βυζαντινοί στους Σλάβους και Βούλγαρους

7. το δεύτερο μέρος του ονόματος του αυτοκράτορα που νίκησε το 717 τους Άραβες

10. αυτά ήταν άδεια και έτσι δεν μπορούσε να οργανωθεί εκστρατεία

11. προφήτης του Αλλάχ

13. βασιλιάς που παραβίασε την ειρήνη με το Βυζάντιο

16. Δημοτικά τραγούδια του Βυζαντίου

17. τον έλεγαν κι έτσι επειδή ονπετέρας του ήταν Άραβας και η μητέρα του Βυζαντινή

18. έτσι λεγόταν πριν βαφτιστεί Μιχαήλ

20. λαός που πήρε τον Τίμιο Σταυρό

22. θρησκεία των Αράβων

24. Βούλγαρος βασιλιάς που έκαμε επιθέσεις και φοβερές καταστροφές κατά των βυζαντινών

26. γνωστός κάρολος που νίκησε τους Άραβες

27. Νικηφόρος... που νίκησε τους πειρατές

30. πολεμοχαρής βασιλιάς των Βουλγάρων

33. Ιωάννης... αυτοκράτορας που νίκησε τους Ρώσους

35. το όνομα του πιο ξακουστού πολεμιστή των συνόρων

36. το μετέφρασαν στα σλαβικά

39. (δυο λεξεις μαζί) μυστικό όπλο των Βυζαντινών

40. τοποθεσία στην οποία οι Βούλγαροι νικήθηκαν και διαλύθηκε ο στρατός τους

41. Βασίλειος... αυτοκράτορας που τιμώρησε με απίστευτη σκληρότητα τους Βουλγάρους

42. ένας από τα δυο αδέλφια που έφτιαξαν το σλαβικό αλφάβητο

κάθετα

1. περιοχή στην οποία νικήθηκαν οι Άραβες από τους Φράγκους

3. ήταν και αρχηγός του στρατού σε περ΄θπτωση πολέμου

6. ανώτατο αξίωμα παρόμοιο με του πρωθυπουργού

8. το μικρό όνομα του αυτοκράτορα που νίκησε το 717 τους Άραβες

9. αυτοκράτορας που έφερε πίσω τον Τίμιο Σταυρό

12. αυτοί που φύλαγαν τις άκρες

14. ο άλλος από τα 2 αδέλφια που δίδαξαν το χριστιανισμό στους Σλάβους

15. βοήθησαν τον Νικηφόρο Φωκά να νικήσει τους Βούλγαρους

19. βασιλιάς των σλάβων

21. συνεργασία λαών σε στρατιωτικό επίπεδο

23. Νικηφόρος... στρατηγός που νίκησε στον Σπερχειό τους Βουλγάρους

25. τρόποσ ειρηνικής επίλυσης των διαφορών

28. ήταν πατριάρχης όταν η Κωνσταντινούπολη κινδύνεψε από εχθρούς

29. αυτοκράτορας που έκανε το Βυζάντιο μεγάλο, όμως το οδήγησε και στην εξάντληση

31. πατρίδα τω αδελφών που τιμήθηκαν ως άγιοι στις σλαβικές χώρες

32. Άραβες πειρατές από την Ισπανία

34. ύμνος που ψάλεται όρθια

37. λαός που συμμάχησε με τους Πέρσες

38. μεγάλο ηρωικό ποιήμα


 

This crossword puzzle was created by Ευνίκη